Visakoivun kasvatuksesta

Visakoivu on Suomen arvokkain puulaji. Arboretumissa on panostettu visan kasvatuskokeisiin alusta lähtien, ja koetoimintaan osallistuu METLA ja Visaseura ry. Yksittäisiä visoja on kasvanut luontaisesti tilan metsissä aina. Näiden lisäksi on istutettu lukuisia eri kantapuualkuperiä, joiden kasvua ja tarvittavia hoitotoimia seurataan tarkasti. Tällaisia kantoja ovat muun muassa Hartolan kuningatar, Luopioinen, Punkaharju, Kuhmoinen, Mikkeli, Juankoski, Joutsa, Pertunmaa sekä useat Kerimäki- ja Sysmä –alkuperät.

Betula pendula var. carelica 'Hartolan kuningatar' karsittu ‘Hartolan kuningatar’ -visakko Salmelassa

Visa-alkuperien seurantataulukko

Vanhimmat visaistutukset ovat vuodelta 1992, joiden karsintakorkeus on tällä hetkellä 3-5 m. Uusia visaviljelyksiä on perustettu lähes vuosittain.

Menetelmiä on useita:

  1. puhtaita siemenviljeltyjä (SV) taimikoita (1600 – 2000 kpl/ha),
  2. mikrolisättyjä (kloonattuja) 800 kpl/ha + rauduskoivua 800 kpl/ha,
  3. mikrolisättyjä 400 kpl/ha + SV-taimia 1200 kpl/ha,
  4. mikrolisättyjä taimia 400 kpl/ha luontaisesti syntyneeseen lähinnä tuoreen kankaan mänty- tai koivuvaltaiseen taimikkoon,
  5. METLA:n ja Mynnilän Arboretumin kasvatuskokeet, jotka on perustettu 2003 ja 2006. Ne on esitetty yllä.


Istutusmenetelmistä

Kohta 1. Siemenistä kasvatetun taimikon perustaminen on edullista. Visautumisprosentti on muovihuoneessa kasvaneiden emopuiden jälkeläisillä 60 -70 %, mutta niistä kasvavat visat ovat hyvin heterogeenisiä.

Kohta 2. Normaalisti visan kasvurytmi on rauduskoivua selvästi hitaampi. Tästä seuraa, että rauduskoivut alkavat varjostaa ja hidastaa visojen kasvu jo hyvin varhaisessa vaiheessa. Tämän vuoksi tulisi löytää sellaisia visayksilöitä kuin E3648 Hartolan Kuningatar, joka kasvaa tasapäisesti rauduskoivun kanssa lähes kymmenen ensimmäistä vuotta.

Arboretumissa on tällä menetelmällä perustettu visakot keväällä 1996 ja 1997. Nyt E3648 Hartolan Kuningatar visojen pituus on 9-10 m. Raudukset olivat kolme, neljä metrin pidempiä ennen kuin ne poistettin marraskuun lopussa 2009.

Vuonna 1997 on vastaavalla tavalla perustettu visakko, jossa mikrolisättynä visana on E8317 Luopioinen. Tällä kuviolla visojen pituus on nyt 7 metriä ja raudusten 12 – 13 metriä ennen niiden joulukuista poistamista. Raudukset olivat ottaneet kasvussa täyden yliotteen. Reikäperkausta oli täytynyt tehdä useana vuonna poistamalla raudusten varjostavia oksia visojen valikoivan karsinnan yhteydessä.

Kohta 3. Nykyisen kokemuksen mukaan suosittelemme visakon perustamista tällä tavalla. Hehtaaria kohden istutetaan 400 kpl mikrolisättyjä taimia, vähintään neljää eri kloonia, joiden täydennykseksi lisätään 1200 kpl siemenviljeltyjä taimia eli yhteensä 1600 kpl/ha. Näin päätehakkuuseen saadaan varmasti valioyksilöitä. Samalla SV-taimista, jotka ovat täydentäneet ja samalla halventaneet taimikustannusta, löydetään viimeisten hakkuiden yhteydessä todella uusia aarteita visamarkkinoille ja mikrolisäykseen. Epäonnistumisriski suurenee vain yhtä kloonia käytettäessä.

Kohta 4. Tätä menetelmää voi suositella vain hyvin aktiiviselle visankasvattajalle. Ennen istutusta tulisi tietää lisäksi mikrolisätyn taimen kasvuominaisuudet.

Voimakaskasvuinen Hartolan Kuningatar on toistaiseksi selvinnyt kilpailussa melko hyvin, mutta E10493 Mäntyharju on menestynyt paljon heikommin. Tämä menetelmähän toimii luonnossa. Visojen kasvua tulee auttaa reikäperkauksella.

Kohta 5. Katso yllä olevat Metlan ja Mynnilän Arboretumin yhteiset kokeet.

 

Visan karsintatarve vaihtele alkuperän mukaan

Viiden kuuden kasvukauden perusteella voidaan jo havaita eri yksilöiden välillä selviä eroja. Pituuskasvu vaihtelee.

On myös selviä eroja, jotka voivat osittain johtua esimerkiksi taimien istutuspituudesta ja kasvupaikan maalajista. Pienen istutuspituuden seurauksena on usein voimakkaampi kasvu kuin päinvastaisessa tapauksessa. Jos taimi on hyvin pitkä ja hontelo istutettaessa, niin pari ensimmäistä kasvuvuotta menee taimen paksuuden vahvistamiseen. Lisäksi siitä tulee tavallisesti lenko eli käyrärunkoinen.

Comments are closed.