Lyhyesti historiaa

Arboretumin piha-alue on suljettu yleisöltä!

Arboretum on perustettu 1998 sysmäläisen Ensio Soutamon aloitteesta. Arboretumiin kuuluu kolme tilaa, Salmela, Mynnilä ja Hörhä, joiden yhteispinta-ala on noin 120 ha. Koealueilla kasvaa satoja eri puuvartisia kasvilajeja sekä saman lajin eri alkuperiä. Erikoispuiden koealojen osuus on tällä hetkellä yli 20 ha, joista suurin osa on visakoivua. Ulkomaisia erikoispuulajeja on istutettu pääasiallisesti pieniksi metsiköiksi, ja yksittäisiä erikoispuita löytyy lisäksi Salmelan pihapiiristä.

Vanhimmat erikoispuuistutukset ovat jo 60-vuotta vanhoja, ja nuorimpina kasvavat vuodelta 2007 olevat visakoealat. Kaikkiaan arboretumissa kasvaa pitkälti yli 100 erilaista havu- ja lehtipuuta, joista havupuiden osuus on noin 40%. Arboretumin alueelta löytyy yli 800 erilaista kasvilajia.

Suomen Itsenäisyyden 100-vuotisjuhlan tammimetsikön istuttajat Mynnilässä 20.5.2017

Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlan kunniaksi myös Mynnilän Arboretum osallistui juhlavuoden tapahtumiin. Sysmään istutettiin kaksiosainen tammimetsikkö, jonka toinen osa sijaitsee Mynnilän Arboretumissa ja toinen Sysmän keskustassa. Aloitteen tekijänä olivat Sysmän Reserviläiset ry, Mynnilän Arboretum ja Sysmän Sotaveteraanit ry. Kumpaankin metsikköön istutettiin 10 tammentainta.

Comments are closed.